Nieuws

4 oktober 2016 PERSBERICHT

Stichting Zorg Binnen Bereik houdt op te bestaan

Stichting Zorg Binnen Bereik heeft zichzelf opgeheven. Dat gebeurde dinsdag 4 oktober 2016 tijdens het symposium Expeditie Zelfzorg waar ruim 200 patiënten, wetenschappers, zorgverzekeraars en zorgverleners meedachten over de toekomst van e-health. De organisatie stelt haar ambities waargemaakt te hebben, namelijk grootschalige samenwerking tussen patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraar en intensief onderzoek naar gebruik van e-health.

In 2009 riepen Philips en Zilveren Kruis Stichting Zorg Binnen Bereik in het leven. Het doel was zorg op afstand – ofwel e-health – te bevorderen. De patiënt moest zo meer regie over zijn gezondheid krijgen en de zorgverlener een lagere werklast. De toegankelijkheid van de gezondheidszorg moest er ook door verbeterd worden.

Zorg Binnen Bereik werkte samen met zes onderzoeksinstituten om inzicht te creëren in wat wel en niet werkt op gebied van e-health voor chronisch zieken. Dat ging over kwaliteit van leven, gezondheidswinst en doelmatigheid. Ook heeft ze samen met anderen de basis gelegd voor het formuleren van standaarden voor zelfzorgplatforms. Én ze heeft een groot aantal zorgverleners en patiënten op een laagdrempelige manier laten kennismaken met eHealth en Zelfzorg. Dit gebeurde in 9 ziekenhuizen, 5 grote zorggroepen, 65 huisartspraktijken en met bijna 1000 patiënten. Ten slotte was Zorg Binnen Bereik medeoprichter van de coöperatie Zelfzorg Ondersteund (ZO!).

Stokje overdragen

"Zorg op afstand hebben we binnen bereik gebracht. We staan daarmee op een tussenstation", zegt een woordvoerder. "En daar zijn we trots op. Tegelijkertijd moeten op een aantal terreinen nog stappen gezet worden. Daarvoor dragen we het stokje over aan andere partijen."

Het "begeleiden en verleiden van patiënten" draagt Zorg Binnen Bereik over aan de Coöperatie Zelfzorg Ondersteund. Het oplossen van de laatste platformuitdagingen wordt aan de Patiëntenfederatie Nederland overgedragen. Voor het inbedden van eHealth in het zorgproces wijst Zorg Binnen Bereik InEen aan, voor het bevorderen van het toekomstig zorglandschap VWS en voor het uitdiepen en verspreiden van onderzoeksresultaten ZonMW.

Er vinden nog afrondende activiteiten plaatst t/m december 2016. Vanaf 1 januari 2017 houdt de stichting echt op te bestaan.  

juni 2016

Op 4 oktober 2016 organiseert Stichting Zorg Binnen Bereik een symposium. Kijk voor meer informatie over de inhoud van het symposium en de eHealth Challenge die georganiseerd wordt bij het kopje Symposium Expeditie Zelfzorg (onder projecten). 

juni 2015

In de huidige fase van het e-Vita onderzoeksprogramma zijn alle inclusies afgerond en ligt de nadruk op dataverzameling, data-analyse, kennisdeling eerste resultaten en publicaties. De resultaten van de e-Vita onderzoeken en de footprint die Stichting Zorg Binnen Bereik achterlaat worden, naar verwachting, in het najaar van 2016 gepresenteerd tijdens een symposium.

november 2013

PERSBERICHT ACHMEA PHILIPS

 

Brede samenwerking van patiënten, huisartsen, ziekenhuizen en wetenschap moet e-health innovatie versnellen

 

Omvangrijk onderzoek naar effect van e-health op patiënt en zorg gestart

 

Eindhoven/Leiden – Onder de noemer e-Vita is een zorgveldbreed onderzoek gestart naar zorg op afstand voor mensen met de chronische aandoeningen diabetes, hartfalen of COPD. Het is één van de grootste onderzoeken naar de effecten van telezorg en het optimaliseren van zorgprocessen dat tot op heden is gedaan in Nederland met als doel de komende twee jaar ruim 5.000 patiënten te includeren, waarvan eenderde gebruik zal maken van innovatieve e-health toepassingen. Dat maken Philips en Achmea vandaag bekend namens de door hen geïniteerde stichting Zorg Binnen Bereik, die de toepassing van e-health in Nederland stimuleert. Er wordt door de stichting 4,5 miljoen euro in het onderzoek geïnvesteerd dat in 2015 moet zijn afgerond.

 

Ziekenhuizen, huisartsen en universiteiten onderzoeken in het e-Vita programma samen hoe online zorgverlening en bewaking op afstand bijdragen aan zelfmanagement van patiënten en aan het verbeteren van eerste en tweedelijns zorgpaden. Dit moet leiden tot minder complicaties en een daling van de zorgvraag, waarbij de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening wordt gehandhaafd of verbeterd. Aan het programma doen verschillende ziekenhuizen en onderzoeksinstituten mee, onder meer het Leids Universitair Medisch Centrum, Kenniscentrum voor Ketenzorg, UMC Utrecht, UMC Julius Centrum, RIVM, VUMC, en de Universiteit Twente. De NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap), Diabetes Vereniging Nederland, Hart en Vaatgroep, NPCF, NVALT en het Longfonds hebben geadviseerd over de inhoud van de e-health toepassing en het onderzoeksprogramma.

 

Het interactieve zorgplatform e-Vita komt voort uit de Stichting Zorg Binnen Bereik, die in 2010 werd opgericht door Philips en de zorgverzekeraars van Achmea om de verschillende partijen in het zorgveld een hoofdrol te geven in het zorginnovatieproces. De twee organisaties willen zo innovatie in de zorg versnellen. e-Vita is nu in onderzoeksverband beschikbaar voor patiënten met diabetes en hartfalen. Eind 2013 wordt dit verder uitgebreid met patiënten met chronische luchtwegaandoeningen (COPD).

 

Hoe kan e-health bijdragen aan de innovatie van de zorg en het welzijn van de patiënten? Wetenschappers willen deze vraag beantwoorden door gedurende langere tijd 5.000 mensen met een chronische aandoening te volgen. Niet eerder is in Nederland op zulke grote schaal onderzocht wat de effecten zijn van deze wijze van zorgverlening.

 

 

Mensen met een chronische aandoening krijgen via het zorgplatform e-Vita inzage in  eigen patiëntgegevens die bekend zijn bij hun huisarts en specialist. Ze kunnen zich op de persoonlijke website bovendien bekwamen in kennis over hun ziekte. Ze houden hun eigen arts op de hoogte. Zo geven mensen met hartfalen onder meer met regelmaat gegevens door als bloeddruk, hartslag en gewicht via een telezorgoplossing van Philips, die op e-Vita is aangesloten.

 

Professor en diabetesspecialist Henk Bilo: “Patiënten krijgen inzicht in hun eigen gezondheid door informatie en educatie die e-Vita biedt. De website legt uit wat uitslagen betekenen en geeft suggesties aan patiënten hoe ze die kunnen verbeteren. e-Vita stimuleert gebruikers om samen met hun eigen arts te werken aan persoonlijke doelen. Aan de hand van online kennistesten kunnen artsen zien op welk kennisniveau hun patiënten zich bevinden zodat we daar ons advies op kunnen afstemmen. e-Vita ondersteunt de patiënt met kennis en adviezen en neemt de arts werk uit handen. Deze interactieve vorm van telezorg stelt de patiënt in staat zelf zijn gezondheidstoestand onder controle te brengen en daarmee de kwaliteit van leven.’’

 

“e-Vita is voortgekomen uit de behoefte en ideeën van patiënten en patiëntenverenigingen. De Stichting Zorg Binnen Bereik, die het platform financiert, laat wetenschappelijk onderzoek uitvoeren naar het effect en gebruik van dit zorgplatform. Gerenommeerde partijen en universiteiten werken hieraan mee. e-Vita is het eerste initiatief op het gebied van e-health waarbij patiënten rechtstreeks en online verbonden zijn met het huisartsinformatiesysteem en er sprake is van tweerichtingsverkeer. Het is ook het eerste systeem dat meerdere aandoeningen ondersteunt. Op termijn kan iedere aandoening op een omgeving als e-Vita worden aangesloten,” zegt Léon van der Vorst, hoofd medische thuiszorgoplossingen van Philips Benelux.

 

Mirande Groener, projectleider Kwaliteit en Innovatie bij Achmea: “In Drenthe, waar veel klanten verzekerd zijn bij Zilveren Kruis Achmea, maakt al een grote groep diabetespatiënten gebruik van e-Vita. Door onder meer de zelfredzaamheid en de zelfregie van mensen met een chronische aandoening te verhogen, verwachten we zorgverleners te kunnen ontlasten en de zorgkosten op langere termijn te verlagen. In de zorgverlening is nu nog onvoldoende ervaring om met e-health voor mensen met een chronische aandoening te kunnen zorgen. Dit onderzoek moet leiden tot meer inzicht in het gebruik en de effecten van zorg op afstand en de bijdrage daarin van een zorgplatform als e-Vita.’’

 

Het onderzoek naar het effect van e-health wordt eind 2015 afgerond en staat onder leiding van medische experts op het gebied van diabetes, COPD en hartfalen.

 

Voor meer informatie:

 

Joost Maltha

Philips Healthcare

Phone: +31 6 10 55 8116 

E-mail: joost.maltha@philips.com Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

Christine Rompa

Achmea, divisie Zorg en Gezondheid 

Tel: +31 6 2248 4658

E-mail: christine.rompa@achmea.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

juni 2013 

Wisseling van de wacht 

Pieter Jeekel is onlangs benoemd tot opvolger van directeur Laurens Touwen. Na ruim drie jaar geeft Touwen het stokje over. In deze drie jaar zijn grote stappen gezet. Er is een plan gerealiseerd aan de hand waarvan een interactief zorgplatform als internettoepassing is gebouwd, genaamd e-Vita. Tegelijkertijd is een grootschalig onderzoeksprogramma in gang gezet waarvoor afspraken zijn gemaakt met zes onderzoekscentra. Alle onderzoeken zijn nu (bijna) van start gegaan.

 

Nieuwe fase
Touwen licht toe: “Het is aan Pieter Jeekel om leiding te geven aan de volgende fase, waarin de ideeën achter het e-Vita platform verder uitgebouwd kunnen worden voor breed gebruik. Sinds november 2012 is Pieter al verbonden aan de Stichting als projectleider e-Vita. Zo heeft hij kunnen proeven aan de kansen die e-Vita in zich heeft.”

 

Jeekel is natuurkundige, heeft in diverse functies in de ICT-wereld gewerkt en was ondernemer in een bedrijf voor internettoepassingen in de zorg. Touwen blijft tot 1 oktober 2013 betrokken bij het werk van de Stichting. Het accent ligt dan op een deelproject van de Stichting, namelijk op het bevorderen van datacommunicatie in het veld.

 

 

 

februari 2013

"Cultuurverandering nodig voor e-Health"

Om e-health succesvol te maken, moet een verandering plaatsvinden. 'We focussen ons nu teveel op oudere zieke patiënten', stelt Stan Newman. Dat levert op korte termijn resultaat, maar zorgt niet voor de gewenste cultuurverandering’, zo stelt de Engelse onderzoeker en professor Stan Newman.

‘Cultuurverandering nodig voor e-health’
Foto: Zorg binnen Bereik

 

 

 

 

 

 

 

 

Newman was hoofdonderzoeker bij het Engelse Whole System Demonstrator Project (WSD). Een onderzoek in Engeland onder ruim 6000 patiënten naar de effecten van telehealth en telecare. Het is de grootste tele-healthstudie tot nu toe.

Tijdens een masterclass van Stichting Zorg Binnen Bereik en e-healthplatform e-Vita vertelt hij over de resultaten van het project en wat Nederland kan leren van de ervaringen. Zo ziet hij dat e-health vooral gericht is op oudere patiënten. ‘Logischerwijs wordt voor deze patiënten gekozen omdat het op korte termijn veel oplevert. Maar dat verandert de cultuur niet. Het is juist belangrijk om mensen van jongs af aan te bereiken en de cultuur te veranderen. Jongeren moeten leren om hun gezondheid zelf te managen. Geef patiënten een vishengel, in plaats van de vis.’

Newman hield, op uitnodiging van de St. Zorg binnen Bereik, een Masterclass over het WSD programma in Engeland. Zorgvisie, Mark van Dorresteijn, deed verslag. Klik om verder te lezen. 

Meer informatie over de sprekers tijdens de Masterclass, leest u hier. 

mei 2011

Intentieverklaring
Het overleg tot samenwerking tussen Stichting Zorg Binnen Bereik, Stichting
Kenniscentrum Ketenzorg Chronische Ziekten en de Diabetes Vereniging
Nederland bevindt zich in een vergevorderd stadium. De ondertekening van de
intentieverklaring tussen de partijen heeft deze week plaatsgevonden. Door
kennis, kunde en middelen te bundelen willen de partijen mensen met een
chronische aandoening helpen. De nadruk ligt op zelfmanagement van de
patiënt door middel van een digitaal zorgplatform (een web portal). De partijen
beogen hiermee bij te dragen aan de kwaliteit van leven van chronisch zieken
en daarnaast de arbeidslast van zorgverleners te verlagen.

Intentieverklaring

Het overleg tot samenwerking tussen Stichting Zorg binnen Bereik, Stichting Kenniscentrum Ketenzorg Chronische Ziekten en de Diabetes Vereniging Nederland bevindt zich in een vergevorderd stadium. De ondertekening van de intentieverklaring tussen de partijen heeft deze week plaatsgevonden. Door kennis, kunde en middelen te bundelen willen de partijen mensen met een chronische aandoening helpen. De nadruk ligt op zelfmanagement van de patiënt door middel van een digitaal zorgplatform (een web portal). De partijen beogen hiermee bij te dragen aan de kwaliteit van leven van chronisch zieken en daarnaast de arbeidslast van zorgverleners te verlagen.

 

mei 2011

Online samenwerking tussen de Diabetes Vereniging Nederland en de Hart & Vaatgroep

Aan de zorgportal van de Diabetes Vereniging Nederland 'mijnzorgpagina.nl' is een pagina toegevoegd van de Hart & Vaatgroep. Patiënten
met een cardiovasculaire aandoening kunnen hier een profiel aanmaken zoals dat reeds bestaat voor de diabetes type 2 patiënten. Hiermee is een eerste stap gezet naar een zorgomgeving waarbij meerdere chronische aandoeningen in één zorgapplicatie verenigd worden. Patiënten met meer dan één aandoening kunnen in de toekomst betere zorg ontvangen maar ook inzicht en overzicht krijgen over hun aandoening.


Contact

Stichting Zorg Binnen Bereik is opgeheven per 31 december 2016. Wilt u meer informatie ontvangen over zorg op afstand, e-Health of heeft u een andere vraag?

U kunt contact opnemen met onderstaande voormalig managementteamleden:

Mirande Groener, Zilveren Kruis mirande.groener@zilverenkruis.nl

Léon van der Vorst, Philips Healthcare leon.van.der.vorst@philips.com

Pieter Jeekel, coöperatie Zelfzorg Ondersteund pieter.jeekel@zelfzorgondersteund.nl