ANBI

Stichting Zorg Binnen Bereik is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling.

De Belastingdienst verplicht ons als ANBI om de volgende gegevens op onze website te plaatsen

Naam van de organisatie: Stichting Zorg Binnen Bereik

RSIN/Fiscaal nummer: 8214.42.818

Contactgegevens: Storkstraat 8-10, 3833 LB Leusden

Doelstelling: De Stichting Zorg Binnen Bereik zet zich in voor een innovatief zorgstelsel. Wij streven er naar de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening te verbeteren. We vergroten het vertrouwen bij medische professionals, de regering en andere autoriteiten en patiënten. Dit doen we door het verstrekken en bevorderen van zorg op afstand. We ontwikkelen en implementeren hiervoor beproefde en breed gedragen concepten.

Beleidsplan: in de brochure van Stichting Zorg Binnen Bereik staat het beleid

Het bestuur van Stichting Zorg Binnen Bereik bestaat uit:

-          directeur: de heer Pieter Jeekel

Het beleidsbepalende orgaan is de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit:

-          voorzitter: de heer Hans Klein Breteler

-          lid: de heer Roelof Konterman (Achmea)

-          lid: de heer Barry Egberts (Zilveren Kruis)

-          lid: de heer Henk Valk (Philips Healthcare)

-          lid: de heer Franklin Schuling (Philips Healthcare)

Beloningsbeleid: Stichting Zorg Binnen Bereik kent verschillende beloningsregels.

- De leden van de Raad van Toezicht verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.

- De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangt vacatiegeld.

- De directeur wordt naar alle redelijkheid en functioneren beloond. Zijn salaris wordt bepaald door de Raad van Toezicht en is gebaseerd op het behalen van de doelstellingen van de stichting.

- De betaalde medewerkers van Stichting Zorg Binnen Bereik zijn in dienst van Achmea en Philips Healthcare. Zij worden beloond volgens de CAO van Achmea N.V. en Philips Healthcare.

- De leden van de Raad van Advies ontvangen een onkostenvergoeding.

- De voorzitters van de werkgroepen ontvangen vacatiegeld.

Activiteitenverslag: pdf van de activiteiten van het afgelopen jaar

Financiële verantwoording: samenvatting jaarrekening 2012

 

Financiële verantwoording: samenvatting jaarverslag 2013

 

Financiële verantwoording: samenvatting jaarverslag 2014


Financiële verantwoording: samenvatting jaarverslag 2015

 


Contact

Stichting Zorg Binnen Bereik is opgeheven per 31 december 2016. Wilt u meer informatie ontvangen over zorg op afstand, e-Health of heeft u een andere vraag?

U kunt contact opnemen met onderstaande voormalig managementteamleden:

Mirande Groener, Zilveren Kruis mirande.groener@zilverenkruis.nl

Léon van der Vorst, Philips Healthcare leon.van.der.vorst@philips.com

Pieter Jeekel, coöperatie Zelfzorg Ondersteund pieter.jeekel@zelfzorgondersteund.nl