Missie en visie

In Nederland zorgen we er met elkaar voor, dat iedereen gezond en vitaal mogelijk kan leven. Maar wat als er straks meer chronisch zieken zijn dan de huidige zorg aan kan? Hoe houden we dan zorg toegankelijk en betaalbaar? En hoe realiseren we dat chronisch zieken zoveel mogelijk regie over hun eigen leven houden?

Zorg op afstand 
De Stichting Zorg Binnen Bereik zet zich in voor een innovatief zorgstelsel. Met - waar nodig - zorg op afstand. Wij streven er naar de toegankelijkheid van de gezondheidszorg en kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening te verbeteren. We vergroten het vertrouwen bij medische professionals, de regering en andere autoriteiten en patiënten. Dit doen we door het verstrekken en bevorderen van zorg op afstand. We ontwikkelen en implementeren hiervoor beproefde en breed gedragen concepten.

Meer regie met e-Health
Balanceren. Dat doen mensen met een chronische ziekte dagelijks. Ze zoeken naar een goed evenwicht tussen bijvoorbeeld medicijnen, bloeddruk en gewicht. Zo proberen ze ziekenhuisopname te voorkomen en hun kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden. 

Zelf werken aan gezonde leefstijl 
Zorg op afstand is een goede manier om patiënten meer regie over hun leven te geven en goede zorg op lange termijn te garanderen. Denk aan mogelijkheden van telemonitoring en e-health. De patiënt kan hiermee in zijn eigen vertrouwde omgeving verblijven. En toch gevolgd worden door zorgprofessionals, als het nodig of wenselijk is. En dat niet alleen. De patiënt krijgt meer sturing over zijn gezondheid. Met e-health kan de patiënt zelf werken aan een levensstijl die verslechtering van de gezondheid voorkomt. En dat geeft een vrij gevoel.


Contact

Stichting Zorg Binnen Bereik is opgeheven per 31 december 2016. Wilt u meer informatie ontvangen over zorg op afstand, e-Health of heeft u een andere vraag?

U kunt contact opnemen met onderstaande voormalig managementteamleden:

Mirande Groener, Zilveren Kruis mirande.groener@zilverenkruis.nl

Léon van der Vorst, Philips Healthcare leon.van.der.vorst@philips.com

Pieter Jeekel, coöperatie Zelfzorg Ondersteund pieter.jeekel@zelfzorgondersteund.nl