Organisatie

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit Hans Klein Breteler (voorzitter),  Roelof Konterman (Achmea), Barry Egberts (Zilveren Kruis),  Henk Valk (Philips Healthcare) en Franklin Schuling (Philips Healthcare).

Adviesraad (2010-2014)
De adviesraad van Stichting Zorg Binnen Bereik bestaat uit bestuurders en afgevaardigden van de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie, de Nederlandse Hartstichting, de Hart- en Vaatgroep, Diabetes Vereniging Nederland, de Nederlandse Diabetesfederatie, de Nederlandse Internisten Vereniging, het Astmafonds, de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, het Nederlandse Huisartsen Genootschap en het College voor Zorgverzekeringen.

De voorzitter van de Raad van Advies is prof. Richard Grol. De adviesraad is eind 2014 opgeheven, omdat de Stichting zich voornamelijk nog richt op het afronden van het e-Vita onderzoeksprogramma. 

Management Team
In het MT van Stichting Zorg Binnen Bereik zitten de volgende personen: Pieter Jeekel (directeur), Léon van der Vorst, Mirande Groener, prof. dr. Arno Hoes, prof. dr. Niels Chavannes, en prof. dr. Henk Bilo (voorzitters werkgroepen).
Het team van de Stichting bestaat daarnaast uit inhoudelijk projectmedewerker dr. Mireille Donkervoort en projectmedewerker Leony van Kooten.


Contact

Stichting Zorg Binnen Bereik is opgeheven per 31 december 2016. Wilt u meer informatie ontvangen over zorg op afstand, e-Health of heeft u een andere vraag?

U kunt contact opnemen met onderstaande voormalig managementteamleden:

Mirande Groener, Zilveren Kruis mirande.groener@zilverenkruis.nl

Léon van der Vorst, Philips Healthcare leon.van.der.vorst@philips.com

Pieter Jeekel, coöperatie Zelfzorg Ondersteund pieter.jeekel@zelfzorgondersteund.nl