Projectgroep CHF

In 2003 kampten 178.900 Nederlanders met hartfalen. Deze aandoening komt vooral voor bij mensen ouder dan 55 jaar. Doordat Nederland vergrijst en mensen steeds ouder worden, vormt CHF een steeds groter wordend probleem. Naar verwachting stijgt het aantal mensen met hartfalen de komende vijftien jaar met ruim 46%. Lees meer..

In de werkgroep CHF wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen. Dit gebeurt in drie stappen.

  1. De beleving van de chronische ziekte bij patiënten en zorgverleners worden in beeld gebracht met een customer journey en een zorgverleners journey.
  2. Er worden in werkgroepen concepten bedacht en uitgewerkt.
  3. De concepten worden getest en getoetst op haalbaarheid.


Contact

Stichting Zorg Binnen Bereik is opgeheven per 31 december 2016. Wilt u meer informatie ontvangen over zorg op afstand, e-Health of heeft u een andere vraag?

U kunt contact opnemen met onderstaande voormalig managementteamleden:

Mirande Groener, Zilveren Kruis mirande.groener@zilverenkruis.nl

Léon van der Vorst, Philips Healthcare leon.van.der.vorst@philips.com

Pieter Jeekel, coöperatie Zelfzorg Ondersteund pieter.jeekel@zelfzorgondersteund.nl