Hartfalen

Hartfalen is pompfalen van het hart. De aandoening kan ernstige gevolgen hebben. In 2004 overleden 2.367 mannen en 3.761 vrouwen als gevolg van hartfalen. De reden dat er meer vrouwen stierven, heeft te maken met het feit dat vrouwen gemiddeld ouder worden dan mannen. En juist op hoge leeftijd komen hartfalen het meest voor.

Je zou kunnen stellen: hoe ouder de bevolking, hoe meer kans op hartfalen. Maar ouderdom is niet de enige risicofactor. Ook diabetes, roken, COPD, overgewicht en een verhoogd cholesterol spelen een belangrijke rol. Maar de belangrijkste risicofactoren voor hartfalen zijn: coronaire hartziekten en een verhoogde bloeddruk. Bij coronaire hartziekten zijn de kransslagaderen vernauwd door afzetting van vetstoffen uit het bloed. De medische term hiervoor is arteriosclerose.

Volgens schattingen (van de Rotterdamstudie) zal een op de drie 55-jarigen ooit hartfalen krijgen. Een groot deel van hen zal ooit in het ziekenhuis belanden. Hartfalen is namelijk de meest voorkomende oorzaak van ziekenhuisopname van 65-plussers in Nederland. Volgens het RIVM overlijdt meer dan de helft van de patiënten binnen twee jaar na een eerste opname. Hartfalen is dus met recht een ernstige diagnose te noemen.


Contact

Stichting Zorg Binnen Bereik is opgeheven per 31 december 2016. Wilt u meer informatie ontvangen over zorg op afstand, e-Health of heeft u een andere vraag?

U kunt contact opnemen met onderstaande voormalig managementteamleden:

Mirande Groener, Zilveren Kruis mirande.groener@zilverenkruis.nl

Léon van der Vorst, Philips Healthcare leon.van.der.vorst@philips.com

Pieter Jeekel, coöperatie Zelfzorg Ondersteund pieter.jeekel@zelfzorgondersteund.nl