Over de werkgroep

De werkgroep CHF wordt voorgezeten door prof. dr. Arno Hoes en bestaat uit patiënten, zorgverleners en deskundigen van Philips en Achmea.

Arno Hoes is hoogleraar Klinische Epidemiologie en Huisartsgeneeskunde en verbonden aan het Juliuscentrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde


Contact

Stichting Zorg Binnen Bereik is opgeheven per 31 december 2016. Wilt u meer informatie ontvangen over zorg op afstand, e-Health of heeft u een andere vraag?

U kunt contact opnemen met onderstaande voormalig managementteamleden:

Mirande Groener, Zilveren Kruis mirande.groener@zilverenkruis.nl

Léon van der Vorst, Philips Healthcare leon.van.der.vorst@philips.com

Pieter Jeekel, coöperatie Zelfzorg Ondersteund pieter.jeekel@zelfzorgondersteund.nl