Projectgroep COPD

Volgens het RIVM lijden in Nederland ongeveer 276.000 mensen aan COPD (cijfers uit 2007). Zij hebben chronische bronchitis of emfyseem. COPD hoort tot de ziekten met de hoogste sterfte. Bovendien staat de aandoening in de top tien van de duurste ziekten. Lees meer..

In de projectgroep COPD wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen. Dit gebeurt in drie stappen.

  1. De beleving van de chronische ziekte bij patiënten en zorgverleners worden in beeld gebracht met een patient journey en een zorgverleners journey
  2. Er worden in werkgroepen concepten bedacht en uitgewerkt
  3. De concepten worden getest en getoetst op haalbaarheid.


Contact

Stichting Zorg Binnen Bereik is opgeheven per 31 december 2016. Wilt u meer informatie ontvangen over zorg op afstand, e-Health of heeft u een andere vraag?

U kunt contact opnemen met onderstaande voormalig managementteamleden:

Mirande Groener, Zilveren Kruis mirande.groener@zilverenkruis.nl

Léon van der Vorst, Philips Healthcare leon.van.der.vorst@philips.com

Pieter Jeekel, coöperatie Zelfzorg Ondersteund pieter.jeekel@zelfzorgondersteund.nl