COPD

COPD komt voornamelijk voor bij mensen van 55 jaar en ouder. In 2007 stierven ruim 3.679 mannen en 2.674 vrouwen aan deze chronische ziekte. Dat is ruim 4 procent van de totale sterfte. En COPD hoort hiermee tot de ziekten met de hoogste sterfte.

Roken is de belangrijkste risicofactor voor COPD. Hoe meer en hoe langer iemand heeft gerookt, hoe groter de kans op COPD. De trends in COPD volgen dus de trends in het rookgedrag. Naast (passief) roken spelen ook erfelijke eigenschappen en luchtverontreiniging (onder andere passief roken) mogelijk een rol.

Mensen met COPD maken aanzienlijk meer gebruik van de zorg dan de algemene bevolking. In 2003 bezocht 95% de huisarts, kreeg 94% medicijnen voorgeschreven en bezocht 78% een medisch specialist. Mensen met COPD consulteren jaarlijks gemiddeld 12,7 keer een huisarts, waarvan 2,1 keer voor COPD. De kosten van COPD en astma samen bedroegen in 2005 in totaal 799 miljoen euro. Hiermee staan ze in de top tien van duurste ziekten.

Tussen 2005 en 2025 stijgt het absolute aantal mensen met COPD met 38 procent. Dit wordt veroorzaakt door demografische ontwikkelingen. Tegelijkertijd is de trend dat mensen minder roken. Dit zorgt er voor dat COPD onder zowel mannen als vrouwen minder zal voorkomen.


Contact

Stichting Zorg Binnen Bereik is opgeheven per 31 december 2016. Wilt u meer informatie ontvangen over zorg op afstand, e-Health of heeft u een andere vraag?

U kunt contact opnemen met onderstaande voormalig managementteamleden:

Mirande Groener, Zilveren Kruis mirande.groener@zilverenkruis.nl

Léon van der Vorst, Philips Healthcare leon.van.der.vorst@philips.com

Pieter Jeekel, coöperatie Zelfzorg Ondersteund pieter.jeekel@zelfzorgondersteund.nl