Projectgroep Diabetes

Diabetes wordt een steeds groter maatschappelijk probleem. In Nederland leden in 2007 ruim 740.000 mensen aan diabetes. En elke dag komen er nieuwe patiënten bij. Vooral het aantal mensen met diabetes type 2 neemt toe. Lees meer..

In de werkgroep Diabetes wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen. Dit gebeurt in drie stappen.

  1. De beleving van de chronische ziekte bij patiënten en zorgverleners worden in beeld gebracht met een patient journey en een zorgverleners journey.
  2. Er worden in werkgroepen concepten bedacht en uitgewerkt.
  3. De concepten worden getest en getoetst op haalbaarheid.


Contact

Stichting Zorg Binnen Bereik is opgeheven per 31 december 2016. Wilt u meer informatie ontvangen over zorg op afstand, e-Health of heeft u een andere vraag?

U kunt contact opnemen met onderstaande voormalig managementteamleden:

Mirande Groener, Zilveren Kruis mirande.groener@zilverenkruis.nl

Léon van der Vorst, Philips Healthcare leon.van.der.vorst@philips.com

Pieter Jeekel, coöperatie Zelfzorg Ondersteund pieter.jeekel@zelfzorgondersteund.nl