Diabetes

Belangrijke risicofactoren voor diabetes zijn overgewicht, een op de buik gecentreerde vetverdeling, gebrek aan lichamelijke beweging, slechte voeding en genetische aanleg. Diabetes is onderverdeeld in Type 1 en Type 2. Het verschil is dat mensen met diabetes type 2 te weinig insuline aanmaken en mensen met diabetes type 1 helemaal geen insuline aanmaken.

90 % van de diabetespatiënten in Nederland lijdt aan diabetes type 2. Vroeger kwam dit vooral voor bij senioren. Tegenwoordig komt het ook bij jongere mensen voor. Vooral in de periode 2000-2007 is het aantal mensen met diabetes gestegen. Redenen hiervoor zijn: vergrijzing, een toename van het aantal mensen met overgewicht en een gerichte vroege opsporing van onbekende diabeten.

Onbekende diabeten zijn mensen die wel diabetes hebben, maar niet bekend zijn bij de huisarts. Vaak weten zij zelf ook niet dat ze diabetes hebben. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er in 2007 minstens 250.000 onbekende diabeten waren.

Het RIVM verwacht dat het aantal mensen met diabetes de komende vijftien jaar met ongeveer 80 % zal stijgen. Dit zal leiden tot een toenemend beroep op de gezondheidszorg. In 2005 bedroegen de kosten voor diabetespatiënten 814 miljoen euro. Dat komt neer op 1,2 % van de totale kosten voor gezondheidszorg.


Contact

Stichting Zorg Binnen Bereik is opgeheven per 31 december 2016. Wilt u meer informatie ontvangen over zorg op afstand, e-Health of heeft u een andere vraag?

U kunt contact opnemen met onderstaande voormalig managementteamleden:

Mirande Groener, Zilveren Kruis mirande.groener@zilverenkruis.nl

Léon van der Vorst, Philips Healthcare leon.van.der.vorst@philips.com

Pieter Jeekel, coöperatie Zelfzorg Ondersteund pieter.jeekel@zelfzorgondersteund.nl